மைதிலி சிவராமன்

ஒரு வாழ்க்கையின் துகள்கள் ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹100
கஸ்தூர்பா மகாத்மாவின் மனைவி எழுப்பும் கேள்விகள் ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
சமூகம் ஒரு மறு பார்வை ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: தமிழ்ப் புத்தகாலயம் - தாகம் ₹32
பெண்ணுரிமை - சில பார்வைகள் ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: தமிழ்ப் புத்தகாலயம் - தாகம் ₹26
வெண்மணி ஒரு காலத்தின் பதிவு ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹15
ஆண் குழந்தைதான் வேண்டுமா? ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: ₹5
கல்வித் துறையால் – வறுமையால் நசுக்கப்படும் குழந்தைகள் ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹5
பெண்களும் மதச்சார்பின்மையும் ஆசிரியர்: மைதிலி சிவராமன் பதிப்பகம்: மணற்கேணி பதிப்பகம் ₹0