சக்கரவர்த்தி ராஜகோப்பாலச்சாரியார்

பொதுவுடைமை என்பது ஆசிரியர்: சக்கரவர்த்தி ராஜகோப்பாலச்சாரியார் பதிப்பகம்: ₹20
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண உபநிஷதம் ஆசிரியர்: சக்கரவர்த்தி ராஜகோப்பாலச்சாரியார் பதிப்பகம்: ராமகிருஷ்ண மடம் ₹25