சிவலிங்கம்

நட்சத்திர சிதறல் ஆசிரியர்: சிவலிங்கம் பதிப்பகம்: தொடல் வெளியீடு ₹30
நெப்போலியன் ஆசிரியர்: சிவலிங்கம் பதிப்பகம்: சாந்தி பப்ளிகேஷன் ₹200