எம்.ஜி.ஆர்.

எப்படி ஜெயித்தேன்?? ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹70
நான் ஏன் பிறந்தேன்? பாகம்-1 ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹460
நான் ஏன் பிறந்தேன்? பாகம்-2 ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹500
நான் ஏன் பிறந்தேன்? (பாகம்-1) ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹530
நான் ஏன் பிறந்தேன்? (பாகம்-2) ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹600