எடையூர் சிவமதி

மாணவர்களுக்கான பொது அறிவு வினாடி வினாக்கள் 1200 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $2.25
பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம் 1000 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $2
1666 பொது அறிவு வினாடி-வினா ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் $1.75
வேடிக்கையான விடுகதைகள் 1000 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1.75
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னத பொன்மொழிகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் $1.5
உங்களுக்கான பொது அறிவுச் செய்திகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: $2.25
பொது அறிவு வினா விடை (OBJECTIVE TYPE) ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதித.வெ. பழனிகுமார் பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் $1.5
மாணவர்களுக்கான கட்டுரைகளும் கடிதங்களும் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் $1.5
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னதபொன்மொழிகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: $1.5
பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம் 1000 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: $1.5
வினைகளை அகற்றும் விசேஷ தலங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் $9.75
சகல நன்மைகளை அள்ளித்தரும் பிரதோஷ வழிபாடு ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $2.25
நினைத்ததை நிறைவேற்றும் காரியசித்தி மந்திரங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $2.75
அர்த்தமுள்ள ஆன்மீக டிப்ஸ் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $2.25
தேவாரப் பதிகங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $3
வளமுடன் வழ 108 மந்திரங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1.5
1008 ஜோதிட ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம் $13
108 வகை சமையல்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம் $1.5
101 விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: யுனிவர்சல் பப்ளிஷர்ஸ் $3