எடையூர் சிவமதி

மாணவர்களுக்கான பொது அறிவு வினாடி வினாக்கள் 1200
₹50 $2.25 (5% OFF)
பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம் 1000
₹45 $2 (5% OFF)
1666 பொது அறிவு வினாடி-வினா
₹40 $1.75 (5% OFF)
வேடிக்கையான விடுகதைகள் 1000
₹40 $1.75 (5% OFF)
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னத பொன்மொழிகள்
₹30 $1.5 (5% OFF)
உங்களுக்கான பொது அறிவுச் செய்திகள்
₹50 $2.25 (5% OFF)
பொது அறிவு வினா விடை (OBJECTIVE TYPE)
₹30 $1.5 (5% OFF)
மாணவர்களுக்கான கட்டுரைகளும் கடிதங்களும்
₹30 $1.5 (5% OFF)
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னதபொன்மொழிகள்
₹30 $1.5 (5% OFF)
பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம் 1000
₹35 $1.5 (5% OFF)
வினைகளை அகற்றும் விசேஷ தலங்கள்
₹222 $9.75 (5% OFF)
சகல நன்மைகளை அள்ளித்தரும் பிரதோஷ வழிபாடு
₹50 $2.25 (5% OFF)
நினைத்ததை நிறைவேற்றும் காரியசித்தி மந்திரங்கள்
₹60 $2.75 (5% OFF)
அர்த்தமுள்ள ஆன்மீக டிப்ஸ்
₹50 $2.25 (5% OFF)
தேவாரப் பதிகங்கள்
₹65 $3 (5% OFF)
வளமுடன் வழ 108 மந்திரங்கள்
₹30 $1.5 (5% OFF)
1008 ஜோதிட ரகசியங்கள்
₹300 $13 (5% OFF)
108 வகை சமையல்கள்
₹30 $1.5 (5% OFF)
101 விஞ்ஞானிகள்
₹70 $3 (5% OFF)