தேனி எஸ் மாரியப்பன்

வெற்றியே லட்சியம் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹55
மனசே... மகிழ்ச்சிப் பெறு ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹50
உலகிலேயே 'பெ..ரி..ய்..ய...' தகவல்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹45
வெற்றியின் ரகசியத் தத்துவம் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹75
ஆலயங்கள் அற்புதங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
அர்த்தமுள்ள இந்துத் திருமண தத்துவங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
தகவல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
ஒரு வரித் தகவல்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
முதன்மைத் தகவல்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
வியப்பூட்டிய சாதனைகள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹45
வியப்பூட்டும் சாதனைகள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹45
வழிகாட்டியாய் வாழ்ந்தவர்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹65
வாவ்... நியூஸ் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
வழிகாட்டிய மேதைகள் மனித நேய சம்பவங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹95
தத்துவ முத்துகள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
தமிழ் இலக்கியத் தகவல்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
சிறுவர்களுக்கான பக்திக் கதைகள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
காந்தியின் வாழ்க்கையில் சுவையான நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹45
தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40