தேனி எஸ் மாரியப்பன்

வெற்றியே லட்சியம்
₹55
மனசே... மகிழ்ச்சிப் பெறு
₹50
உலகிலேயே 'பெ..ரி..ய்..ய...' தகவல்கள்
₹45
வெற்றியின் ரகசியத் தத்துவம்
₹60
காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சம்பவங்கள்
₹75
ஆலயங்கள் அற்புதங்கள்
₹70
அர்த்தமுள்ள இந்துத் திருமண தத்துவங்கள்
₹30
தகவல் களஞ்சியம்
₹40
ஒரு வரித் தகவல்கள்
₹70
முதன்மைத் தகவல்கள்
₹30
வியப்பூட்டிய சாதனைகள்
₹45
வியப்பூட்டும் சாதனைகள்
₹45
வழிகாட்டியாய் வாழ்ந்தவர்கள்
₹65
வாவ்... நியூஸ்
₹40
வழிகாட்டிய மேதைகள் மனித நேய சம்பவங்கள்
₹95
தத்துவ முத்துகள்
₹40
தமிழ் இலக்கியத் தகவல்கள்
₹30
சிறுவர்களுக்கான பக்திக் கதைகள்
₹60
காந்தியின் வாழ்க்கையில் சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
₹45
தெரியுமா உங்களுக்கு?
₹40