தமிழ்வாணன்

இயற்கை வைத்தியம் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹300
இயற்கை வைத்தியம் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹350
தமிழ்வாணனின் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-1 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹380
தமிழ்வாணனின் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-2 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹350
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-6 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன்லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹350
Nature Cure ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹100
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-3 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹350
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-5 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹240
இயற்கை வைத்தியம் (ஆங்கிலம்) ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹100
இயற்கை வைத்தியம் (ஹிந்தி) ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹110
இயற்கை வைத்தியம் (தெலுங்கு) ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹200
இயற்கை வைத்தியம் (கன்னடம்) ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹100
சிறுதொழில் செய்யுங்கள் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹80
கோழி வளர்த்துப் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி? ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹55
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-4 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹250
ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹140
கைரேகை சாஸ்திரம் (250 படவிளக்கங்களுடன்) ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹230
தமிழ்வாணனின் தன்னிகரில்லா பதில்கள் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹320
அதிர்ஷ்ட நம்பர்கள் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹110
100 சிரிப்புக் கதைகள் ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹125