இராசேந்திர சோழன்

இராசேந்திரசோழன் கதைகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி வெளியீடு $34
மொழிக்கொள்கை ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
இந்தியம் திராவிடம் தமிழ்த்தேசியம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $10.75
சாதியம் தீண்டாமை தமிழர் ஒற்றுமை ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $10.75
பெண்கள் சமூகம் மதிப்பீடுகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
அணு ஆற்றல்-அறிந்ததும் அறியாததும் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: அகல் $9.75
காவலர் இல்லம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.25
பரிதாப எழுத்தாளர் திருவாளர் பரதேசியர் பண்டித புராணம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.25
மொழிக் கொள்கை ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $7.75
தலித்தியம் நோக்கும் போக்கும் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
சிறகுகள் முளைத்தது ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
பகுத்தறிவின் மூடநம்பிக்கைகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
அம்பேத்கரின் சாதி ஒழிப்பு சில சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $5.25
21 ஆவது அம்சம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
மிதிபடும் மானுடம் மீட்பின் மனவலி ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $4.5
அணு ஆற்றலும் மானுட வாழ்க்கையும் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $4.5
மண் ,மொழி, மனிதம் நீதி ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: மங்கை பதிப்பகம் $3.5
நாட்டுப்புறச் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $2