மகாசுவேதாதேவி

1084ன் அம்மா ஆசிரியர்: மகாசுவேதாதேவி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹130