வெ.இறையன்பு

மலர்கள் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
முதிர்ச்சி ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
இயற்கை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
திருவெம்பாவை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹55
தர்மம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
முதல் தலைமுறை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140
நட்பு ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
காதல் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
வைராக்கியம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹25
வைகை மீன்கள் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
தெரிந்தும் தெரியாததும் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹165
நெஞ்சைத் தொட்டதும்... சுட்டதும்... ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
பூபாளத்திற்கொரு புல்லாங்குழல் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹50
தரிசனம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
கருணை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
தென்கிழக்குத் தென்றல் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹360
வாழ்க்கையே ஒரு வழிபாடு ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
உழைப்பால் உயர்வோம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹15
ஐ.ஏ.எஸ்.தேர்வும் அணுகுமுறையும் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹175