லக்ஷ்மி

உயிரே ஓடி வா! ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3.5
லட்சியவாதி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $10
உனக்கு நான் எனக்கு நீ ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3.25
வசந்திக்கு வந்த ஆசை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் பல ஆண்டுகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $2.25
கலைச்செல்வனின் பிரதிகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $22.5
தாமரைக்குளம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3
காலம் முழுவதும் காத்திருப்பேன் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $5
லட்சியவாதி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $10.5
காஞ்சனையின் கனவு ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $7.75
இதோ ஒரு இதயம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $5
வானம்பாடிக்கு ஓர் விலங்கு ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $5.75
பூக்குழி ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $4.75
மன்னிப்பின் மறுபக்கம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3.5
ஒற்றை நட்சத்திரம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $4.75
மங்களாவின் கணவன் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $7.5
தொடுவானம் வரையில் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3
கூண்டுக்கு வெளியே ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $3.25
வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு பூனை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் $2.5