ஜெகாதா குறுநாவல்கள்

ஆசிரியர்: ஜெகாதா

ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்

₹380 $16.5
(5% OFF)

ஜெகாதா சிறுகதைகள்

ஆசிரியர்: ஜெகாதா

ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்

₹250 $10.75
(5% OFF)

தகவல் அறிவுக் களஞ்சியம்

ஆசிரியர்: ஜெகாதா

கவிதா பதிப்பகம்

₹200 $8.75
(5% OFF)