இவர்களால் சிலிர்க்கும் இயற்கை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
திருக்குறள் வ.உ.சி. உரை ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹300
விளிம்பு நிலையில் கூட்டாட்சி ஆசிரியர்: மதியருவி பதிப்பகம்: நிமிர் வெளியீடு ₹30
மக்கள் மனதில் எம்.ஜி.ஆர் ஆசிரியர்: பொம்மை' சாரதி பதிப்பகம்: ₹200
இந்திய நடிப்பு இலக்கணம் ஆசிரியர்: ஜெயராவ் சேவூரி பதிப்பகம்: பேசாமொழி பதிப்பகம் ₹300
தன்னை தானே வரையும் தூரிகை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹100
ஒரு நதி நீந்துகிறது ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: ஓவியா பதிப்பகம் ₹100
வ.உ.சி. சுயசரிதை ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹60
வ.வு.சி தற்சரித்திரம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹60
மெய்யறம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹25
மெய்யறிவு ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
ஜேம்ஸ் ஆலனின் - மனம் போல் வாழ்வு ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
வளையாத நெஞ்சன் வ.வு.சி ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹30
அரசியல் பெருஞ்சொல் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹30
கடவுள் ஒருவரே ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹70
திருக்குறள் உரை (கையடக்கப் பதிப்பு) ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹75
எனது மதுரை நினைவுகள் ஆசிரியர்: மனோகர் தேவதாஸ் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹230
மெய்யறிவு மெய்யறம் (மூலமும் உரையும் ) ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
ஜேம்ஸ் ஆலனின் வலிமைக்கு மார்க்கம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
திருக்குறள் வ.உ.சி.உரை ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹75