ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்

எழுச்சி தீபங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $2.75
என் வாழ்வில் திருக்குறள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: தி இந்து $2.75
இந்தியா 2020 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3.25
உதயமாகிறது வலிமை படைத்த பாரதம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $4.5
எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $4.5
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $4.75
இலக்கு 2020 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $5
அக்னிச் சிறகுகள் மாணவர் பதிப்பு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
வாழ நினைப்போம் வாழ்வோம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
எனது வானின் ஞானச் சுடர்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
திருப்பு முனைகள் 'அக்னி சிறகுகள்'  பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
இளைஞர்கள் காலம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்பொன்ராஜ் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் $6.5
எண்ணங்கள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $6.5
உங்கள் வருங்காலத்தைச் செதுக்குங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
முன்னேறு மேலே... மேலே... ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $6.5
இந்தியா 2020 மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6.5
உன்னை உறங்கவிடாமல் செய்வதுதான் கனவு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $7
India 2020 for Students ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7