ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்

கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்: அறிவியல் புரட்சிக்கான அடித்தளம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்Y.S ராஜன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $10.75
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $9
எனது பயணம் (ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம் கனவுகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுத்தல்) ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: மஞ்சுள் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் $8.5
2020 ஆண்டுக்கு அப்பால் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நமது நம்பிக்கை $7.75
உறக்கத்திலே வருவதல்ல கனவு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $7.5
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $7.5
India 2020 for Students ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7
உன்னை உறங்கவிடாமல் செய்வதுதான் கனவு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $7
எனது வானின் ஞானச் சுடர்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
திருப்பு முனைகள் 'அக்னி சிறகுகள்'  பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
இளைஞர்கள் காலம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்பொன்ராஜ் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் $6.5
எண்ணங்கள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $6.5
உங்கள் வருங்காலத்தைச் செதுக்குங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $6.5
முன்னேறு மேலே... மேலே... ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $6.5
இந்தியா 2020 மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6.5
அக்னிச் சிறகுகள் மாணவர் பதிப்பு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
வாழ நினைப்போம் வாழ்வோம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
இலக்கு 2020 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $5