ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்

மாணவர் அக்னி சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹130
முன்னேறு மேலே... மேலே... ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹150
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹210
கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்: அறிவியல் புரட்சிக்கான அடித்தளம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்Y.S ராஜன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹250
இளைஞர்கள் காலம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்பொன்ராஜ் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹150
எனது பயணம் (ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம் கனவுகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுத்தல்) ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: மஞ்சுள் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் ₹195
India 2020 for Students ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹165
இந்தியா 2020 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹75
இலக்கு 2020 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹115
எழுச்சி தீபங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹60
உன்னை உறங்கவிடாமல் செய்வதுதான் கனவு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹160
உதயமாகிறது வலிமை படைத்த பாரதம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹100
எனது வானின் ஞானச் சுடர்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹150
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹170
திருப்பு முனைகள் 'அக்னி சிறகுகள்'  பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹150
எண்ணங்கள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹150
உங்கள் வருங்காலத்தைச் செதுக்குங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹150
உறக்கத்திலே வருவதல்ல கனவு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹175
என் வாழ்வில் திருக்குறள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: தி இந்து ₹60