வா.மணிகண்டன்

என்னைக் கடவுளாக்கிய தவிட்டுக்குருவி ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3
ஃபாரின் சிடி - உலகத் திரைப்படங்கள் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $4.75
ரோபோஜாலம் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $3
சைபர் சாத்தான்கள் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $2.25
கண்ணாடியில் நகரும் வெயில் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $1.75
லிண்ட்சே லோஹன் w/o மாரியப்பன் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $4.5
மசால்தோசை 38 ரூபாய் ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $4.75
மூன்றாம் நதி ஆசிரியர்: வா.மணிகண்டன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $4.5