அ.கா. பெருமாள்

தமிழறிஞர்கள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $14
சீதையின் துக்கம் தமயந்தியின் ஆவேசம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
பூதமடம் நம்பூதிரி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
அர்ச்சுனனின் தமிழ்க் காதலிகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
சித்தூர் தளவாய்மாடன் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $2.25
இயக்கியம்மன் கதையும் வழிபாடும் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் $2
முதலியார் ஓலைகள் (ஆவணப் பதிவு) ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.5
சடங்கில் கரைந்த கலைகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
மனோன்மணியம் சுந்தரனாரின் இன்னொரு பக்கம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3
பெண்கள் துகிலுரிந்தால் பேரண்டம் அழியாதோ ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6
சடங்கில் கரைந்த கலைகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
வயல்காட்டு இசக்கி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $13
சிவலாய ஓட்டம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
தென் குமரியின் சரித்திரம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
சிவாலய ஓட்டம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.25
அகிலத்திரட்டு அம்மானை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $15
நாஞ்சில் வட்டார வழக்கு சொல்லகராதி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
குருகுல மக்கள் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் $3.5
கானலம் பெருந்துறை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75