அ.கா. பெருமாள்

குடிபோதை புனைவுகள் - தெளிவுகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
தாணுமாலயன் ஆலயம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $12.5
இயக்கியம்மன் கதையும் வழிபாடும் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் $2
தமிழர் கலையும் பண்பாடும் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $6.25
தமிழகப் பண்பாடு ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6.25
குமரி நாட்டுப்புறவியல் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $3.25
சித்தூர் தளவாய்மாடன் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $2.25
வயல்காட்டு இசக்கி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $11.25
இராமன் எத்தனை இராமனடி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
அகிலத்திரட்டு அம்மானை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $15
தமிழறிஞர்கள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $14
சீதையின் துக்கம் தமயந்தியின் ஆவேசம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
சடங்கில் கரைந்த கலைகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
முதலியார் ஓலைகள் (ஆவணப் பதிவு) ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.5
நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள் வழி மான்மியம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
சடங்கில் கரைந்த கலைகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6
அர்ச்சுனனின் தமிழ்க் காதலிகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
சிவாலய ஓட்டம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.25
பூதமடம் நம்பூதிரி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5