யூமா வாசுகி

ஒரு குமிழியின் கதை ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $0.5
ஆண்பிள்ளை யார் ? பெண்பிள்ளை யார் ? ஆசிரியர்: கமலாபாஸின் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $0.75
பூக்கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1
பூமியில் தனிமைக்கென்று ஓர் இடம் இல்லை ஆசிரியர்: துவாமிஷ் பதிப்பகம்: பூவுலகின் நண்பர்கள் $1
கூடங்குளம் திட்டத்தைப் புறக்கணிப்போம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பூவுலகின் நண்பர்கள் $1
ஒரு நாயின் கதை ஆசிரியர்: பிரேம் சந்த் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.5
மின்மினிக் காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.5
டேபிள் டென்னிஸ் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: நல்ல நிலம் பதிப்பகம் $1.5
சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.75
கடல் கடந்த பல்லு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.75
பூமிக்கு வந்த விருந்தினர்கள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.75
நினைவுக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2
நாபாம் சிறுமி ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2
ஒற்றைக் கால் நண்டு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.25
பெரிய மரமும் சிறிய புல்லும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.25
குட்டி இளவரசன் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.25
எடிசனைப் பற்றிய சின்னஞ்சிறு கதைகள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: அறிவியல் வெளியீடு $2.25
சிம்புவின் உலகம் ஆசிரியர்: சி.ஆர்.தாஸ் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.75
லட்சத்தில் ஒருவன் ஆசிரியர்: ஷோலம் அலெய்க்கெம் பதிப்பகம்: அகல் $2.75
என் வாழ்க்கை தரிசனம் (இயற்கையை இசைந்த பெருவாழ்வு குறித்து...) ஆசிரியர்: டி.எஸ்.ரவீந்திரன் பதிப்பகம்: புலம் $2.75