க.நா.சுப்ரமண்யம்

புதுமையும் பித்தமும் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹40
முதல் ஐந்து தமிழ் நாவல்கள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் ₹40
படித்திருக்கிறீர்களா? ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் ₹45
தபால் காரன் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம் ₹45
இந்திய இலக்கியம் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹45
பாவேந்தரின் கதைகள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் ₹50
அடிமைப் பெண் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம் ₹50
ஐரோப்பியச் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
வாழ்ந்தவர் கெட்டால் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹60
அன்பு வழி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம் ₹60
கோதை சிரித்தாள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹60
ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹60
ஆட்கொல்லி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நவீன விருட்சம் ₹60
கா நா சு கவிதைகள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ₹65
பசி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம் ₹65
பித்தப்பூ ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹70
ஆட்கொல்லி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹70
ஏழுபேர் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹70
வாழ்ந்தவர் கெட்டால் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹70