மதத்தைப்பற்றி

ஆசிரியர்: வி.ஐ.லெனின்

வ.உ.சி.நூலகம்

₹50

அரசு

ஆசிரியர்: வி.ஐ.லெனின்

நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்

₹20