உத்தம வில்லன்

ஆசிரியர்: யமுனா ராஜேந்திரன்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹135 ₹128.25
(5% OFF)

தலித் சினிமா

ஆசிரியர்: எஸ்.தினேஷ்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹220 ₹209.00
(5% OFF)

அது ஒரு மகேந்திர காலம்

ஆசிரியர்: எஸ்.தினேஷ்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹160 ₹152.00
(5% OFF)

யுத்தம் செய் (திரைக்கதை)

ஆசிரியர்: மிஷ்கின்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹300 ₹285.00
(5% OFF)

நந்தலாலா (திரைக்கதை)

ஆசிரியர்: மிஷ்கின்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹350 ₹332.50
(5% OFF)

அஞ்சாதே (திரைக்கதை)

ஆசிரியர்: மிஷ்கின்

பேசாமொழி பதிப்பகம்

₹300 ₹285.00
(5% OFF)