தமிழ்நாடு

ஆசிரியர்: ப்ரியா பாலு

ஏகம் பதிப்பகம்

₹10

இந்தியா

ஆசிரியர்: ப்ரியா பாலு

ஏகம் பதிப்பகம்

₹10

அறிவியல்

ஆசிரியர்: கலா சின்னதுரை சி

விகடன் பிரசுரம்

₹190