மாலை போட்டாச்சு பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு, புஷ்பவனம் குப்புசாமி வெளியீடு: ₹75