மண்டல பூஜை பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
உனக்குள் ஐயப்பன் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , வீரமணிகண்ணன், உன்னிகிருஷ்ணன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் வெளியீடு: ₹75
108 சக்தி பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
மாலை போட்டாச்சு பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹75