ஐயப்பனைத் தேடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
நெய் அபிஷேகம் சுவாமிக்கே பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
ஜோதிஸ்வரூபா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
திவ்யதரிசனம் பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் அலங்காரம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $3.25