வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், தினேஷ் , உலகநாதன் , உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு, வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25