வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி ₹60
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிகண்ணன், உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , வீரமணிராஜு, தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு, , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75