வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹60
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , உலகநாதன் , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, தினேஷ் , கே.வீரமணி வெளியீடு: ₹75
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு, , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி வெளியீடு: ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் வெளியீடு: ₹75