வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹60
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, தினேஷ் வெளியீடு: ₹75
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி வெளியீடு: ₹75
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: ₹75