வேப்பிலை வாசம்
₹75
அம்மன் விரதம்
₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா
₹75
குங்குமம்
₹75
பதினெட்டாம் படிகளே சரணம்
₹60
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ்
₹75
மண்டல விரதம்
₹75
நடை திறக்குது
₹75
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ்
₹75
இருமுடி கட்டி
₹75
கட்டும் கட்டி
₹75
குருதி பூஜை மற்றும் அம்மன் ஹிட்ஸ்
₹75
ஆயிரம் கண்ணுடையாள்
₹75
கற்பூர நாயகி
₹75
ஜோதிஸ்வரூபா ஐயப்பா
₹60
நெய் அபிஷேகம் சுவாமிக்கே
₹60
திவ்யதரிசனம்
₹60
மாலை போட்டாச்சு
₹75
பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு
₹75
மண்டல பூஜை
₹75