அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஆயிரம் கண்ணுடையாள் பாடியவர்கள்: எல். ஆர். ஈஸ்வரி, வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, மகாநதி ஷோபனா வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அருகம்புல் பாடியவர்கள்: எல். ஆர். ஈஸ்வரி, ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிகிருஷ்ணன், T.L.மகாராஜன் , வீரமணிதாசன், மகாநதி ஷோபனா வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கற்பூர நாயகி பாடியவர்கள்: எல். ஆர். ஈஸ்வரி, உன்னிகிருஷ்ணன், கோபிகா பூர்ணிமா , ஸ்ரீ ஹரி , சித்ரா, அனுராதா ஸ்ரீராம் , கே.வீரமணி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , மகாநதி ஷோபனா , Jayashree, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , , நித்யஸ்ரீ வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அன்பு பாடியவர்கள்: B.Balaram, நித்யஸ்ரீ வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
108 சக்தி பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
தங்க கணபதி பாடியவர்கள்: மகாநதி ஷோபனா , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , T.L.மகாராஜன் , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , உன்னிகிருஷ்ணன், நித்யஸ்ரீ வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் அலங்காரம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கணபதி காக்க! பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25