இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் , தினேஷ் , Mano வெளியீடு: ₹60
ஐயப்பனைத் தேடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹60
அம்பலத்தரசே! பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் வெளியீடு: ₹60
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
பக்தி கடல் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, தினேஷ் , உலகநாதன் , கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் வெளியீடு: ₹75
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: T.L.மகாராஜன் , , உன்னிமேனன் , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், சக்திதாசன் , உலகநாதன் வெளியீடு: ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75