இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் , தினேஷ் , Mano வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
ஐயப்பனைத் தேடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
அம்பலத்தரசே! பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
பக்தி கடல் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, உலகநாதன் , கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், சக்திதாசன் , உன்னிமேனன் , ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25