ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் , உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், சக்திதாசன் , உலகநாதன் , வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் , வீரமணிகண்ணன், சக்திதாசன் , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குருதி பூஜை மற்றும் அம்மன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: அனுராதா ஸ்ரீராம் , ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , சித்ரா, உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன், எல். ஆர். ஈஸ்வரி, மகாநதி ஷோபனா , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25