மாலை போட்டாச்சு பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு, T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் பாடியவர்கள்: Mano, உன்னிமேனன் , தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
அம்பலத்தரசே! பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
மண்டல பூஜை பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
விளக்கு பூஜை பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இயேசு ராஜா பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
108 சக்தி பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கருப்பன் வராரு பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்பனைத் தேடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $2.75