ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிகண்ணன், கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிராஜு, தினேஷ் , உலகநாதன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , உலகநாதன் , , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், T.L.மகாராஜன் , சக்திதாசன் , உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , சக்திதாசன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் , வீரமணிகண்ணன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
குருதி பூஜை மற்றும் அம்மன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , அனுராதா ஸ்ரீராம் , எல். ஆர். ஈஸ்வரி, மகாநதி ஷோபனா , சித்ரா, உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன், சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி ₹75