ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: உன்னிகிருஷ்ணன், T.L.மகாராஜன் , சக்திதாசன் , ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன், உலகநாதன் , வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , தினேஷ் , சக்திதாசன் , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உலகநாதன் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குருதி பூஜை மற்றும் அம்மன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , எல். ஆர். ஈஸ்வரி, கே.வீரமணி , சித்ரா, உன்னிமேனன் , சக்திதாசன் , மகாநதி ஷோபனா , வீரமணிதாசன், அனுராதா ஸ்ரீராம் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25