வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
முந்தி முந்தி விநாயகனே & விநாயகர் சூப்பர்ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அரோகரா சொல்லுங்க பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிதாசன், கருணாஸ் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , தினேஷ் , உலகநாதன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சாமிமாரே ஐயப்பமாரே பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
பிள்ளையார் சுழி போட்டு பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75