ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , உலகநாதன் , கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சன்னிதானம் பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
கற்பூரதீபம் சுவாமிக்கே... பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, வீரமணிகண்ணன் வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் , சக்திதாசன் , வீரமணிராஜு, T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிகண்ணன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மாலை போட்டாச்சு பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , வீரமணிராஜு, புஷ்பவனம் குப்புசாமி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
உனக்குள் ஐயப்பன் பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிகிருஷ்ணன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கருப்பன் வராரு பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25