வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
முந்தி முந்தி விநாயகனே & விநாயகர் சூப்பர்ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
வெட்டிவேரு வாசம் மற்றும் கிராமிய ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
ஒரே தாய் ஒரே குலம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹60
வந்தனம் வந்தனம் பிள்ளையாரே பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹60
இயேசு ராஜா பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75
சுப்ரபாதம் | கந்தர் சஷ்டி கவசம் | விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் மற்றும் பக்தி பாடல்கள் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி ₹75