108 திருப்பதி

பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி

Release
Category
Format DVD
Weight0 grams
₹75

தொலைபேசி வழியாக ஆர்டர் செய்ய அழைக்கவும் 88834 88866
S.No Song Name Singers Music Lyricist
1 திருநீர்மலை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
2 ஸ்ரீரங்கம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
3 திருக்கண்ணபுரம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
4 திருச்சித்திரகூடம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
5 காஞ்சிபுரம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
6 திருத்தண்கா பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
7 திருஎவ்வுள் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
8 திருஊரகம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
9 திருநீலாத்திங்கள்துண்டம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
10 திருவெள்ளக்குனம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
11 திருவல்லிக்கேணி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
12 அஷ்டபுஜகரம் - காஞ்சி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
13 திருப்பாடகம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
14 திருக்கோஷ்டியூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
15 தேரழுந்தூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
16 திருக்கடிகை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
17 திருக்கோவலூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
18 திருவெஃகா பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
19 திருத்தெற்றியம்பலம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
20 திருப்புள்ளம் பூதங்குடி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
21 திருக்காழிசீராமவிண்ணகரம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
22 திருஇந்தளூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
23 திருப்புட்குழி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
24 திருவேளுக்கை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
25 திருச்சிங்கவேள்குன்றம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
26 தென்திருப்பேரை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
27 திருநாகை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
28 திருக்கண்ணன் குடி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
29 திருக்கடல்மல்லை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
30 திருகள்வனூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
31 திருநின்றவூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
32 திருப்பவளவண்ணம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
33 திருவாலி பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
34 திருவஹீந்த்ரபுரம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
35 திருவண்புருஷோத்தமம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
36 திருமலை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
உங்கள் கருத்துக்களை பகிர :