108 திருப்பதி

பாடியவர்கள்: வி.பிரசன்னா ராவ்

Release
Category
Format CD
Weight0 grams
₹60

தொலைபேசி வழியாக ஆர்டர் செய்ய அழைக்கவும் 88834 88866
S.No Song Name Singers Music Lyricist
1 திருநீர்மலை பிரசன்ன பிரதீப் பிரதீப்
2 ஸ்ரீரங்கம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
3 திருக்கண்ணபுரம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
4 திருச்சித்திரகூடம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
5 காஞ்சிபுரம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
6 திருத்தண்கா பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
7 திருஎவ்வுள் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
8 திருநீலாத்திங்கள்துண்டம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
9 திருவெள்ளக்குனம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
10 திருவல்லிக்கேணி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
11 அஷ்டபுஜகரம் - காஞ்சி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
12 திருப்பாடகம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
13 திருக்கோஷ்டியூர் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
14 தேரழுந்தூர் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
15 திருக்கடிகை பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
16 திருக்கோவலூர் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
17 திருவெஃகா பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
18 திருத்தெற்றியம்பலம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
19 திருப்புள்ளம் பூதங்குடி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
20 திருக்காழிசீராமவிண்ணகரம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
21 Thiruinthalurதிருஇந்தளூர் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
22 திருப்புட்குழி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
23 திருவேளுக்கை பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
24 திருச்சிங்கவேள்குன்றம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
25 தென்திருப்பேரை பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
26 திருநாகை பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
27 திருக்கண்ணன் குடி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
28 திருக்கடல்மல்லை பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
29 திருகள்வனூர் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
30 திருநின்றவூர் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
31 Thiruppapavalvannamதிருப்பவளவண்ணம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
32 திருவாலி பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
33 திருவஹீந்த்ரபுரம் பிரசன்ன பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
34 திருவண்புருஷோத்தமம் பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
35 திருமலை பிரசன்னா பிரதீப் குருநாத சித்தர் & Dr.கிருதியா
உங்கள் கருத்துக்களை பகிர :