தொடர்புக்கு
உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வரவேற்கிறோம்...
மெரினா புக்ஸ்
கடை எண்: 14, தரைத் தளம்
கும்பத் காம்ப்ளெக்ஸ்
700, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை
சென்னை, அமைந்தகரை
தமிழ்நாடு, இந்தியா - 600 029
மெரினா புக்ஸ்
1A, திருநாத முதலி நகர்
திருப்பத்தூர் (மா)
தமிழ்நாடு, இந்தியா - 635 601

Landmark: தரணி காம்ப்ளெக்ஸ்

Marina Books
Shop No: 14, Ground floor
Kumbath Complex
700, Poonamallee High Road
Aminjikarai, Chennai
Tamilnadu, INDIA - 600 029
Marina Books
1A, Thirunadha Mudali Nagar
Tirupattur (Dt)
Tamilnadu, INDIA - 635 601

Landmark: Dharani Complex
044-4207 4207 88834 88866
contactus@marinabooks.com
marinabooks.com