மனைமாட்சி
$0
முதுகுளத்தூர் படுகொலை
$6.5
காதல் கண்ணம்மா
$12.5
மயக்குது உன் மதிமுகமே
$8.75
இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு
$17.25
குடியேற்றம்
$12
வான் தேடா மதி பாகம் 1&2
$24.5
கால் முளைத்த கதைகள்
$4.5
ஆதிக்க சாதிகளுக்கு மட்டுமே அவர் பெரியாரா
$13
என்னை உணர்வாயோ என்னுயிரே !
$10
உன் விழிகளில் விழுந்த நொடி ! பாகம்-01 & 02
$25
ஹெய்தி
$2.75
வண்ணத்துப் பூச்சி சொன்ன கதை
$1.75
கிரீன் கேபிள்ஸ் ஆனி
$2.25
இரகசியத் தோட்டம்
$2.25
அண்டா மழை
$2.25