என் உயிரில் கலந்தவளே
$15.5
அமிழ்தினும் இனியவள் அவள்
$14.25
உன்னுள் என்னைக் காண்கிறேன்
$14.25
பிளாட்டோனிய காதல்
$5.25
தமிழகத்தில் சாதியும் இந்துத்துவமும்
$4.5
21 ஆம் நூற்றாண்டில் பிசினஸ்
$10.75
வருங்கால தமிழகம் யாருக்கு?
$7.5
நமக்கேன் இந்த இழிநிலை
$8.75
மக்கள் போராளி சின்ன மருது
$3.25
நெடுங்குருதி
$21.5
இராஜேந்திர தாண்டவம்
$13
சைவ சமயம்
$20.5
யாமம்
$17.25
நான் ஒரு ட்ரால்
$5.75
சாமானியனையும் கோடீஸ்வரனாக்கும் பங்கு வர்த்தக சூத்திரம்
$51.5
நள்ளிரவின் நடனங்கள்
$8.75