படி ! விழி ! எழு !
$4.5
தேரிக்காடு
$10.5
மூலதனம் கற்போம்
$13
அந்தமான் செல்லுலர் சிறை ஒரு வரலாறு
$2.25
சாலை விபத்து
$3
மௌனவலிகளின் வாக்குமூலம்
$6.5
நெஞ்சிருக்கும் வரை
$3
திராவிட ஆட்சி 50 (1967 - 2017)
$8.75
ஜெயலலிதா
$6.5
ஜெயேந்திரர் வாழ்வும் வழக்கும்
$7.75
எம்.ஜி.ஆரின் வெற்றி ரகசியம்
$3.5
கொரியாவின் கதை
$6.5
சூரியனைப் பாடுகிறேன்
$2.75
கலைஞரின் நகைச்சுவை நயம் 5
$3
சீமந்தம் முதல் சஷ்டியப்த பூர்த்தி வரை
$7.75
எங்கே செல்கிறது இந்தியா
$15