தங்களுக்கு தேவையானவை மட்டும் எளிதாக தேர்வு செய்யும் வகையில் ஆசிரியர், வகைகள், பதிப்பகம் என பிரித்துள்ளோம். கீழே உள்ள சேவையை பயன்படுத்தி பயன் பெறுவீர்
மகத்தான புரட்சியின் மலரும் நினைவுகள்

₹0

நீடாமங்கலம் (சாதியக் கொடுமையும் திராவிட இயக்கமும்)

₹175

வாழ்வின் தடங்கள் (தன் வரலாறு)

₹275

உய்யடா! உய்யடா! உய்...

₹125

அடியும் முடியும் (இலக்கியத்தில் கருத்துக்கள்)

₹275

எண்ணெய் மற, மண்ணை நினை

₹180

கானகன் 3

₹200

இனி இல்லை மரணபயம்...

₹100

360°

₹150

ஆழி அர்ஜுனா

₹200

இலக்கணம் மாறுமோ...!

₹200

சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்!

₹110

ஆத்தங்கரை மரமே...!

₹260

நெஞ்சோரமாய் காதல் துளி!

₹230

சோலை மலரே...!

₹160

என் காதல் செனோரீட்டா...!

₹320

ஓவியனின் தூரிகையாய்...!

₹200

ஆதிவாசிகள் இனி நடனம் ஆட மாட்டார்கள்

₹180

ஆடிப்பாவைபோல

₹350

அந்தரத்தில் நின்ற நீர்

₹90

தமிழியல் ஆய்வு வரலாறு பேராசிரியர். ய. மணிகண்டன்: ஆசிரியம் - ஆய்வுகள் - உரைப் பதிவுகள்

₹450

எழுதாத துளிகள்

₹120

அழகிய லம்பன்

₹170

தங்கத் தாமரை

₹40

மந்திரம், மந்திரவாதி

₹0

தமிழ் அடையாள அரசியலின் இயங்கியல்

₹215

டாக்டர் கே. பாலகோபால் “வன்முறைகளுக்கும் வன்முறையற்ற வழிமுறைகளுக்கும் அப்பால்

₹18

ஆதார அடையாள அட்டை என்னும் ஆபத்து

₹10

தமிழகப் பழங்குடி வழக்காற்றியல் கல்வராயன் மலைப் பழங்குடி மக்கள்

₹140

தேசிய இனப் பிரச்சினை: மார்க்சியம் சொல்வதென்ன?

₹10