40-ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் வெளியான அனைத்து புத்தகங்களும் ஒரே இடத்தில். வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் : 2016-ல் நான் படித்த புத்தகங்கள்.

Refer here
எழுத்துகளை எரித்தல் கருத்துகளை ஒடுக்குதல்
₹300
சூல்
₹380
வாழும் நல்லிணக்கம் (அறியப்படாத இந்தியாவைத் தேடி ஒரு பயணம்)
₹250
ஆளற்ற பாலம்
₹295
தஞ்சை ப்ரகாஷ் சிறுகதைகள்
₹400
இருளில் நகரும் யானை
₹250
என் உள்ளம் அழகான வெள்ளித்திரை
₹120
வலம்
₹310
அஜ்வா
₹130
வால்
₹150
ஜென் சதை ஜென் எலும்புகள்
₹160
போர்த்திரை
₹100
ஆதிரை
₹580
எங்கே செல்கிறது தமிழ்க் கவிதை?
₹135
முயல் தோப்பு
₹110
புலப்படாத நகரங்கள்
₹100