40-ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு 10% முதல் 15% வரை கழிவு. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் : 2016-ல் நான் படித்த புத்தகங்கள்.

Refer here
எழுத்துகளை எரித்தல் கருத்துகளை ஒடுக்குதல்
₹300 ₹270
(10% OFF)
சூல்
₹380 ₹342
(10% OFF)
வாழும் நல்லிணக்கம் (அறியப்படாத இந்தியாவைத் தேடி ஒரு பயணம்)
₹250 ₹225
(10% OFF)
ஆளற்ற பாலம்
₹295 ₹266
(10% OFF)
தஞ்சை ப்ரகாஷ் சிறுகதைகள்
₹400 ₹360
(10% OFF)
இருளில் நகரும் யானை
₹250 ₹225
(10% OFF)
என் உள்ளம் அழகான வெள்ளித்திரை
₹120 ₹108
(10% OFF)
வலம்
₹310 ₹279
(10% OFF)
அஜ்வா
₹130 ₹117
(10% OFF)
வால்
₹150 ₹135
(10% OFF)
ஜென் சதை ஜென் எலும்புகள்
₹160 ₹144
(10% OFF)
போர்த்திரை
₹100 ₹90
(10% OFF)
ஆதிரை
₹580 ₹522
(10% OFF)
எங்கே செல்கிறது தமிழ்க் கவிதை?
₹135 ₹122
(10% OFF)
முயல் தோப்பு
₹110 ₹99
(10% OFF)
புலப்படாத நகரங்கள்
₹100 ₹90
(10% OFF)