ஸ்பெஷல் சில்லு கருப்பட்டி வகை: Sugar & Salt $2.25
Rock Salt Pink வகை: Sugar & Salt $2.25
Rock Salt White வகை: Sugar & Salt $2
பனைகற்கண்டு வகை: Sugar & Salt $1.5
கேழ்வரகு மாவு வகை: Flours $1.5