வரகு பொங்கல் மிக்ஸ் வகை: Ready Mix Variety $3.5
Dianorm Tea வகை: Ayurvedha Tea Varieties $3.5
பனைகற்கண்டு வகை: Sugar & Salt $3.25
கம்பு தோசை மிக்ஸ் வகை: Ready Mix Variety $3
Herboslim Tea வகை: Ayurvedha Tea Varieties $3
வரகு $3
சிறு தான்ய சப்பாத்தி மாவு வகை: Flours $3
மூங்கில் அரிசி வகை: Traditional Rice $3
குதிரைவாலி வகை: flakes $2.75
தினை வகை: flakes $2.75